skreślone

skreślone: ma na czole liść
ma na plecach liść

w gardle pień


te kroki nie są jego



jego jest niespodziewany zakręt światła




stopy należą do obojętności